Systemy telefoniczne VoIP

VoIP to skrótowiec od Voice Over Internet Protocol, co oznacza przesyłanie głosu przez protokół internetowy. Jest to technologia umożliwiająca komunikację głosową i sesje multimedialne (np. wideo) w sieciach korzystających z protokołu internetowego (IP).

Firmy, które wybierają systemy VoIP zamiast tradycyjnych kablowych systemów telefonicznych, czerpią wiele korzyści, takich jak między innymi zmniejszone miesięczne koszty połączeń czy zwiększona mobilność i produktywność. 80% wszystkich zainstalowanych na świecie nowych linii PBX w 2008 roku to linie VoIP.

Rozwiązania VoIP skierowane do firm obejmują także funkcje ujednoliconej komunikacji, takie jak konferencje internetowe, podgląd dostępności, przesyłanie faksów i wiadomości poczty głosowej na e-mail, czat i inne, a także klienty na telefony komórkowe, dzięki którym pracownicy mogą wszędzie korzystać ze swojego biurowego numeru wewnętrznego. Oprogramowanie klienckie na smartfony także używa protokołu VoIP do nawiązywania i odbierania połączeń z telefonu komórkowego użytkownika, tak jakby używał swojego biurowego numeru wewnętrznego.

Wdrażamy i utrzymujemy systemy VoIP w oparciu o rozwiązania Yealink i 3CX.